Programma

Beste leeuwkens en ouders,

Het programma voor de komende twee maanden heeft wat vertraging opgelopen.
De bevers en welpen worden deze week enkel op de kinderfuif (16-19) verwacht.
Alle andere takken hebben op het gewone uur, maar kunnen als zij dat wensen daarna nog blijven op de kinderfuif.

Scoutsgroeten

De leiding