Welpen

Welpen

Je vind hieronder alvast de welpenleiding. Wil je meer over hen weten, klik dan HIER.

Dries Leen
Strijdlustige Gems
Takleider
Thomas Van Rillaer
Charmante Spoorkoekoek
Assistent-takleider
Stan Vanderperren
Schrandere Buizerd
Assistent-takleider
Vibeke Pauwels
Assistent-takleidster
Celeste Withofs
Assistent - takleidster