Wolven

Met veel plezier heten wij jullie welkom binnen onze Wolventak.
Zoals jullie wellicht weten is de Wolventak een tak voor kinderen van 10 en 11 jaar, oftewel het 4de en 5de leerjaar.
Net zoals bij de Welpen en de JVG’s bestaat deze tak uit 2 jaar wolf zijn. De bedoeling van deze tak
is dat er steeds spelen op maat gemaakt zijn en de kinderen al meer verantwoordelijkheid krijgen
zodat ze voorbereid zijn op hun komende scoutsjaren.
Om elke zaterdag volledig in orde te zijn met jullie uniform verwachten wij dat jullie steeds
speelkleren aandoen en dat deze bestaan uit een scoutsdas, blauwe T-shirt, blauwe broek en
stevige gesloten schoenen.
Voor meer info kunnen jullie steeds terecht bij jullie takleidster:
Phao (Hyndia Jacobs)
Nummer.: 0474/33.20.27
E-mail: [email protected]
Scoutsvriendelijke groetjes van Phao, Kdunk, Raksha, Kala Nag, Manso, Bento en Tabaqui.

Leiding

Hyndia Jacobs
Oprechte Spitsvogel
Takleidster
Nick Vastmans
Optimistische Stokstaart
Assistent-takleider
Lucas Lorent
Integere Perdix
Assistent-takleider
Matthias Demaerschalk
Ijverige Kudu
Assistent-takleider
Cédric Onan
Assistent-takleider
Mathias Van Rillaer
Assistent-takleider
Lise Piepers
Assistent-takleidster