Givers

De verkenners- en gidsentak maakt ook gebruik van de patrouillewerking.

Op die manier leren ze in groep samenleven. De activiteiten bij de givers worden avontuurlijker en er wordt nog dieper ingegaan op technieken.

Givers zijn tussen 14 en 16 jaar (2de tot en met 4de middelbaar), dus volop in hun puberteit,  het is de leeftijd waarop ze niet langer alles aannemen en over veel hun eigen mening vormen, waarvoor ze dan ook uitkomen.

Er wordt bij de givers niet meer rond een specifiek thema gewerkt, wat niet wil zeggen dat er geen ruimte is om soms rond maatschappelijke thema’s te werken.

Het programma bij de givers is heel gevarieerd. Gezellig bijpraten tijdens een dropping, elkaar proberen te verslaan in een bosspel of stadsspel of meer leren over technieken, het hoort er allemaal bij.

Leiding

Giverleiding