FAQ

Welkom op de FAQ van de Leeuwkens Linden*.

Algemeen

Op de site kan u in het menu een tab vinden met inschrijvingen.
Daar drukt u op de juiste tab voor de inschrijving. Gaat het om inschrijving voor lid te worden, drukt u op lidmaatschap, …
Daar kan u dan het formulier vinden voor de inschrijving alsook alle informatie voor deze inschrijving.

De dassen en kledij kunnen verkregen worden aan den bureau. Hier is voor 14u en na 17u altijd EL aanwezig om u hierbij te helpen.

Den bureau is het lokaaltje direct links als u door de grote groene deur het lokaal binnenkomt. Den bureau is de thuis van alle EL. U kan immers altijd een deel van de EL vinden voor en na de scouts in den bureau. Zij staan hier ter uwe beschikking.

Voor alle documenten die ondertekend moeten worden, kan je terecht in den bureau.

Als je een keertje wil proberen, kan je twee dingen doen. Ofwel vul je online (onder het tab inschrijvingen) al een proefverzekering in. Zo kunnen wij alles klaarzetten tegen je de eerste keer komt proberen.

Ben je dit vergeten of geen tijd voor gehad? Niet getreurd, je kan altijd wat vroeger komen op een zaterdag en langs den bureau passeren om alsnog één in te vullen.

Met deze proefverzekering kan je drie opeenvolgende weken proberen. Je kan dus nog even wachten om je volwaardig in te schrijven.

Een das is altijd verplicht (mits ze beschikbaar zijn in den bureau). Voor een verder overzicht van de kledij kan je best kijken bij uniform onder de tab info.

De scouts gaat gewoon door in de vakantie. Enkel in de zomervakantie (juli-augustus) is er geen scouts, maar in juli gaan we natuurlijk wel 2 weken op kamp!

Andere momenten dat er geen activiteit is op zaterdag zal tijdig gecommuniceerd worden.

Indien je kind gewond is geraakt op de scouts, kan je aan den bureau een ongevallenaangifte komen vragen. Dit moet ook deels door de toezichthoudende leider ingevuld worden!

Op het einde (16:30) van de scoutsactiviteit wordt er normaal gezien door de scouts een drankje en koekje/fruitje aangeboden. Dit doet dienst als een soort van 4-uurtje. Zo een drankje of koekje kost €0.50. Deze worden verrekend met behulp van de drankkaarten. Een drankkaart telt 20 vakjes en kost bijgevolg 10 euro. Deze zijn verkrijgbaar voor of na de scouts aan den bureau. Op deze drankkaart wordt dan de naam van het kind opgeschreven en in het bakje van de bijbehorende tak gelegd zodat ze niet verloren zouden gaan. Men is niet verplicht om een (volledige) drankkaart te kopen, water is immers altijd gratis en ter beschikking gesteld voor alle kinderen.

Denkt u dat de drankkaart van uw kind bijna op is, kan u hier altijd achter vragen bij zijn takleiding!

Onze lokalen zijn ter beschikking om te gebruiken voor verjaardagsfeestjes, familiefeesten, … Dit kan zowel in de week als in het weekend. Op de site zou u een kalender moeten vinden om te zien wanneer het lokaal al in gebruik is.

Voor alle informatie hieromtrent kan u contact opnemen met [email protected]

Jazeker, zowel wanneer de kinderen examens hebben als wanneer de leiding examens heeft. We proberen het programma dan aan te passen (zoals avondactiviteiten in te lassen, …) en als er niet voldoende leiding is, kunnen wij altijd rekenen op de stam om in te springen. Zij zijn dan voor een maand terug leiding.

Het inschrijvingsgeld proberen wij eerst en vooral zo laag mogelijk te houden, vanuit het standpunt dat wij een open scouting zijn en zo inclusief mogelijk trachten te zijn.Het inschrijvingsgeld bedraagt €35. Van deze 35 euro gaat 30 euro integraal naar de verzekering van de leden. De overige 5 euro wordt gebruikt voor het aankopen van spel- en knutselmateriaal.

Per jaar organiseren de Leeuwkens 3 feesten: het mosselfeest, een pastaslag en leeuwkens live. Deze eetfeesten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de eenheid. De opbrengsten gaan immers naar het aankopen van spel- en knutselmateriaal. Grotendeels worden de inkomsten gebruikt voor het kamp. Dit houdt inkopen van allerlei materieel in zoals sjorbalken, sjortouw, tenten, …

Alle inkomsten gaan dus naar de werking van de scouts en het garanderen van plezier voor de kinderen.

Wij willen de scouts zo inclusief mogelijk maken. Wij trachten dit onder andere te doen door de prijzen zo laag mogelijk te houden. Soms is dit echter nog altijd een probleem, daarom is er de FOS-SOM. FOS-SOM is een manier om deze kosten verder te drukken. Heb je hier meer vragen over of zou je hierop beroep willen doen, kan je dit, in alle anonimiteit, bespreken met de eenheidsleiding en verschaffen zij graag verdere informatie.


Kamp

Op de site kan u in het menu een tab vinden met inschrijvingen.
Daar drukt u op de juiste tab voor de inschrijving. Gaat het om inschrijving voor lid te worden, drukt u op lidmaatschap, …
Daar kan u dan het formulier vinden voor de inschrijving alsook alle informatie voor deze inschrijving.

Voor seniors, leiding en stam
19 juli – 2 augustus

Voor Welpen, JGV’s, GV’s

22 juli – 1 augustus

Voor Bevers
26 juli – 1 augustus

De kampdata kunnen ook altijd teruggevonden worden onder de kamp tab.

De locatie van het kampterrein wordt wat langer geheim gehouden. Deze wordt begin mei meegedeeld en is te vinden in het kampboekje. De algemene regel is wel het ene jaar in Limburg, het andere in de Ardennen 🙂

Elk jaar kiest de leiding en stam ook een thema voor het kamp. Op kamp is er specifiek één dag waarop er een themaspel wordt gespeeld met de gehele eenheid (hoewel takken vrij zijn om op andere dagen ook in thema te spelen). Voor deze dag is het de bedoeling dat iedereen zich verkleed in het thema om zich volledig te kunnen inleven. Deze dag wordt afgesloten met een overheerlijke BBQ, verzorgd door de stam.

Net als de locatie van het kampterrein wordt het kampthema pas bekend gemaakt in het kampkrantje.

Een volledige lijst van alles wat je moet meenemen is terug te vinden in het kampkrantje.

De bezoekdag is de laatste dag voor de kinderen op het kamp. Op deze dag heten wij ouders, familie, vrienden, … vanaf 12 uur welkom op ons kampterrein. Zij kunnen hier genieten van een hapje en drankje. Rond 14 uur voert elke tak een klein “showtje” op voor de aanwezigen waarna om stipt 15 uur wordt overgegaan tot de (lange) eind vlaggengroet. Dit is het officiële einde van het kamp voor de kinderen.


Takken

Je kan hiervoor best de takleider van het kind een berichtje sturen. Over het algemeen zal dit geen problemen opleveren, maar als er speciale activiteiten gepland staan, is dit zeker belangrijk om te weten.

Elke tak maakt een programma voor de komende twee maanden.
Takken zijn vrij om hun programma zelf te kiezen, op enkele vaste activiteiten na (zoals sinterklaas, Kerstmis, …). Over het algemeen is een activeit op een zaterdag van 14u-17u. Indien hiervan wordt afgeweken, zal dit normaal in het programma staan of anders tijdig worden meegedeeld.

Wij proberen deze ten laatste de week, voor de nieuwe maand begint, online te zetten. Indien dit niet het geval is, mag je dit altijd laten weten aan de eenheidsleiding.

Elke tak organiseert een takverkoop voor de spijzing van hun kas. Met de opbrengst van deze verkopen doen de takken dan leuke activiteiten doorheen het jaar of op het weekend/kamp. De informatie hierover wordt ook op tijd doorgestuurd. De data liggen meestal in het begin van het jaar al vast en zijn te vinden op de jaarplanning.


Weekend

Op de site kan u in het menu een tab vinden met inschrijvingen.
Daar drukt u op de juiste tab voor de inschrijving. Gaat het om inschrijving voor lid te worden, drukt u op lidmaatschap, …
Daar kan u dan het formulier vinden voor de inschrijving alsook alle informatie voor deze inschrijving.

Elke tak doet minstens 1 weekend op een scoutsjaar. Dit weekend is bedoeld voor de groepsdynamiek te bevorderen en, uiteraard, plezier te beleven op een toffe locatie.

De locatie en verdere informatie van het weekend worden tijdig meegedeeld met de ouders en leden. De datum van het weekend proberen wij zo snel mogelijk vast te leggen en in het begin van het jaar beschikbaar stellen.

Ook de leiding gaat op weekend. Meer bepaald op 2 weekends. Het eerste weekend valt eind september. Het tweede is later op het jaar in de periode van maart/april.

Op deze momenten is het uiteraard geen scouts.


*Denk je aan informatie dat hier zeker moet instaan? Stuur dit dan naar [email protected] en help ons deze FAQ uit te breiden.