Wolven

De wolven zijn de echte deugnieten van de scouts! Onze groep bestaat uit jongens en meisjes van 10 en 11 jaar oud, oftewel het 4de en 5de leerjaar.

Met veel plezier heten wij jullie welkom binnen onze Wolventak.
Zoals jullie wellicht weten is de Wolventak een tak voor kinderen van 10 en 11 jaar, oftewel het 4de en 5de leerjaar.
Net zoals bij de Welpen en de JVG’s bestaat deze tak uit 2 jaar wolf zijn. De bedoeling van deze tak
is dat er steeds spelen op maat gemaakt zijn en de kinderen al meer verantwoordelijkheid krijgen
zodat ze voorbereid zijn op hun komende scoutsjaren.
Om elke zaterdag volledig in orde te zijn met jullie uniform verwachten wij dat jullie steeds
speelkleren aandoen en dat deze bestaan uit een scoutsdas, blauwe T-shirt, blauwe broek en
stevige gesloten schoenen.
Voor meer info kunnen jullie steeds terecht bij jullie takleider:

Leiding

Wolvenleiding