Onze VZW

VZW DE KNAPZAK – LEEUWKENS LINDEN

1) Inleiding

Achter de werking en het bestuur van de scouts zit sinds jaar en dag een vzw: Vzw De Knapzak Leeuwkens Linden. Deze vzw kent zijn oorsprong al in 1976. Hieronder wordt het verhaal achter de vzw en zijn voornaamste functies alsook de samenstelling en de raad van bestuur uit de doeken gedaan.

2) Waarom een vzw?

Een vzw geeft ons, als groep, meer mogelijkheden in verband met onafhankelijkheid ten opzichte van de overkoepelende organisatie (FOS) en in de burgerlijke aansprakelijkheid.

Een scoutvereniging op zich is een feitelijke vereniging, maar deze heeft enkele nadelen:
zo mag een feitelijke vereniging niet beschikken over eigen bezittingen. Alles behoort dan toe aan de groep samen. Met behulp van de vzw kunnen wij beschikken over eigen materiaal, kapitaal, … om zo een betere scoutwerking te garanderen.

Een ander belangrijk punt is de burgerlijke aansprakelijkheid. Hierbij kan men iedereen (alle leden) aanspreken voor een deel van een eventuele schadevergoeding te betalen. Door de vzw-structuur zijn de leden hiervoor afgeschermd en ligt de aansprakelijkheid bij de vzw en het bestuur.

3) Wie maakt deel uit van de vzw?

Alle leiding en stam van de Leeuwkens maken, vanaf hun inschrijving, deel uit van de vzw. Ook zijn er enkele personen, van oudsher betrokken bij de scouts/vzw en hiervoor veel hebben betekend, lid van de vzw.

4) Wat doet de vzw?

Hierboven hebben we al aangegeven wat de redenen waren voor het ontstaan/oprichten van de vzw, maar wat doet deze nu precies?

De vzw is in principe verantwoordelijk voor alles op de scouts, hoewel het meeste door de eenheidsleiding wordt afgehandeld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat enkele eenheidsleiding deel uitmaakt van de raad van bestuur.

De taken van de vzw kunnen we onderverdelen in 3 delen: Materieel, Financiën, onderhoud.

Materieel:

De materiële steun bestaat uiteraard over het materieel gebruikt door de scouts, maar hieronder vallen ook de tenten, het keukengerief, … Hieronder valt dus zowel de aankoop als het onderhoud van dit materieel.

Onderhoud:

Kort aansluitend op materieel is het onderhoud. Dit slaat dan op het onderhoud van niet alleen materieel, maar vooral van de gebouwen. De vzw volgt dit op en regelt, indien nodig, de benodigde aankopen of herstellingen.

Financieel:

De vzw mag een eigen vermogen bezitten. Een grote taak van de vzw is dan ook het beheer van de financiën. Het is de vzw en in het bijzonder de AV, die de aankopen van nieuw materiaal zoals tenten, sjorbalken, … moet goedkeuren. Om dit te kunnen financieren, organiseert de vzw de geld opbrengende activiteiten (mosselfeest, pasta la vista en leeuwkens live)

5) Hoe werkt de vzw?

De vzw beslist de belangrijke zaken op een algemene vergadering of AV. Alle leden van de vzw worden hiervoor uitgenodigd. De zaken die hier besproken worden, gaan grotendeels over welke aankopen er dat jaar zullen gebeuren, maar ook momenten waarop er gewerkt wordt aan de lokalen en voorstellen/goedkeuren van de jaarrekening. De AV verkiest ook om de 2 jaar een nieuw bestuur. Dit bestuur volgt gedurende die 2 jaar de bovenbenoemde taken op. Ook volgt het bestuur de financiën op door per kwartaal een tussentijdse jaarrekening te controleren en bespreken.

6) Wie zit er in het bestuur?

Sedert 04/03/2023 bestaat het bestuur (voor de komende 2 jaar) uit volgende personen:

Kiefer Van Bel – Noeste Merlin (Voorzitter)
Dries Leën – Strijdlustige Gems (Ondervoorzitter)
Thomas Van rillaer – Charmante Spoorkoekoek (Penningmeester)
Stan Vanderperren – Schrandere Buizerd (Secretaris)
Savannah Van Bel – Zachtmoedige Majava (Bestuurder)