Wat is het tak programma?

Elke tak maakt een programma voor de komende twee maanden.
Takken zijn vrij om hun programma zelf te kiezen, op enkele vaste activiteiten na (zoals sinterklaas, Kerstmis, …). Over het algemeen is een activeit op een zaterdag van 14u-17u. Indien hiervan wordt afgeweken, zal dit normaal in het programma staan of anders tijdig worden meegedeeld.